Layout A

سبک زندگی

تاریخچه اتاق عشق

برای زن ها عشق بر همه چیز مقدم است چند ماه پیش یکی از دوستان قدیمی که مدت ها بود او را ندیده بودم، به من تلفن زد و گفت مدت شش ماه است که در رابطه جدیدی وارد شده است. برایان در طول زندگی خود روابط زیادی داشت اما هیچ وقت به طور جدی...

Layout C

محیط

بهترین شهرهای جهان

. ونیز، ایتالیا این شهر یک قانون طلایی دارد: اگر در ونیز گم نشدید، کارتان را درست انجام نداده‌اید...

محیط

رابطه با طبیعت

رابطه با طبیعت سپری کردن زمان در طبیعت میتواند حس رفاه عمومی و ارامش را براي اشخاص در پی داشته...