نویسنده - گلدن گپ

سبک زندگی

تاریخچه اتاق عشق

برای زن ها عشق بر همه چیز مقدم است چند ماه پیش یکی از دوستان قدیمی که مدت ها بود او را ندیده بودم،...

موسیقی

رضا صادقی

 رضا صادقی اهنگ جدید رضا صادقی : یچیزی میشه دیگ سلطان مشکی پوش موسیقی ایران – نخستین تجربه رضا...